Archiv zakázek

Sarkofág Carla Maxe Fürsta Lichnowského, 2009.

Chuchelná 15 mini.jpg
Místo: 
Chuchelná
Místo: 
okres Opava
Místo: 
kaple sv. Kříže

Sarkofág Carla Maxe Fürsta Lichnowského (1860-1928), z šedého slezského mramoru s rodovými znaky a symboly vanitas, který je dílem slezského sochaře Josefa Obetha, je umístěn v rodovém mauzoleu, kapli sv. Kříže v Chuchelné.
Povrch kamene byl ve velkém rozsahu znečištěn maltou, při čištění místy rozmazanou po povrchu kamene. Usazené prachové depozity a cementová malta narušily leštěný povrch kamene, který vykazoval již některé znaky začínající koroze. Na hranách profilací byly četné drobné defekty, způsobené vyštípnutím při manipulaci se sarkofágem. Víko bylo v celé síle příčně prasklé a trhlina vyplněna maltou. Tři profilované články pod víkem byly nahrazeny dřevěnými nebo sádrovými doplňky bez odpovídající profilace, zpatinovanými rozmazanou maltou. Samostatně plasticky provedená hlava zemřelého byla uvolněná.
Při rozebírání byla uvnitř sarkofýgu nalezena vandalsky poškozená kovová rakev s ostatky Carla Maxe Fürsta Lichnowského, která byla za přítomnosti antropologa vyzvednuta a po dobu restaurování uložena v boční stěně kaple.

Kalvárie, 2009.

Kalvárie 22 mini.jpg
Místo: 
Zborov
Místo: 
okres Šumperk

Kříž s korpusem Krista, doplněný sochami Panny Marie Bolestné a dvojicí andělů, osazených na římse podstavce, vysoký 400 cm, je zhotovený z hrubozrnného méně kvalitního pískovce. Břevna kříže i socha Panny Marie, byla v minulosti poškozena pádem kříže. Rozbitý kříž i socha byl sesazen pomocí několika masivních kovových kramlí, patka kříže k nástavci podstavce ukotvena kovovými svorkami.
Koroze těchto kovových prvků následně způsobila v místech kotvení rozsáhlé popraskání již do hloubky zvětralého kamene a odpadutí velkých odštěpených částí. Statika celku byla závažným způsobem narušena. Koroze a rozpad kamene se projevoval ve velkém rozsahu i na povrchu kamene odpadáváním horní vrstvy s modelačními detaily.

Socha sv. Jana Křtitele, 2009.

Mitrovice 8 mini.jpg
Místo: 
Mitrovice

Socha sv. Jana Křtitele na menším plasticky zdobeném podstavci je dílem sochaře Ondřeje Zahnera ze 30. let 18. století. Celek zhotovený z mladějovského pískovce je vysoký 310 cm.
S odstupem dvanácti let od posledního restaurátorského zásahu byly na povrchu kamene usazeny tmavé spadové depozity a ve velkém rozsahu také mikroflóra. Na podstavci se místy začínal povrch kamene otevírat drobnými korozními výdroly. V roce 1997 byla sochy zasažena povodní.
Předmětem restaurátorského zásahu bylo očištění a konzervační ošetření kamene s revizí vysprávek, provedených při předchozím restaurátorském zásahu.

Socha sv. Anny, 2009.

sv. Anna mini.jpg
Místo: 
Hranice na Moravě

Socha sv. Anny s Pannou Marií před průčelím kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vytvořená v letech 1871 - 1872, je osazena na tradičně komponovaném vyšším podstavci se jmény donátorů a datací. Socha i střední část podstavce je zhotovena z jemnozrnného mladějovského pískovce, trnož podstavce z krystalického mramoru.
Povrch sochy byl ve velkém rozsahu pokrytý tmavou krustou, spadovými depozity a mikroflórou. V hloubkách modelace byly dochovány zbytky rozpraskaných vrstev pačokových nátěrů, jimiž byl povrch sochy v minulosti zpevňovaný, a které neprodyšným uzavřením povrchu kamene podpořily jeho rozpad. Především v místech dešťového stínu utvářely tyto vrstvy vyšší puchýřovité struktury. Ve spodní části sochy byl kámen ve větším rozsahu zkorodovaný s velkými strženými defekty kolem levé nohy, v horní části sochy vymlela dopadající dešťová vody v povrchu kamene pokrytém krustou hustou strukturu drobných výdrolů. Trnož podstavce byla poškozena sítí trhlin.

Syndikovat obsah